קבוצת אקספרטס
מציעה איכות ידע וניסיון רב בתחום הייעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסים.
תהליך התכנון והבניה מצריך ידע הנדסי רב, פיקוח וניהול מתמיד , לכן כמעט בכל פרויקט נדרש משרד הנדסה מנוסה שילווה את הפרויקט ולייצג את היזם בכל שלב החל משלב התכנון ועד לשלב גמר הפרויקט.


קבוצת אקספרטס מציעה שירותים הנדסים  שלהלן:

1.     תכנון אדריכלי מפורט.
2.     תכנון, הגשה וטיפול בתוכניות מפורטות ושיטנוי ת.ב.ע.

3.     תכנון קונסטרוקטיבי מפורט למבנים.
4.     טיפול בהנפקת אישורים והיתרי בניה מול וועדות, רשויות וגורמים אחרים.

5.     עריכת מסמכי פרויקט ואומדנים.
6.     ניהול פרויקט, בקרה תקצבית והנפקת דוחות התקדמות.
7.     פיקוח צמוד באתר על איכות הביצוע, הקפדה על לו"ז, התאמת ביצוע למסמכי החוזה, מפרטי היועצים ועמידה בתקנים רלוונטים.
8.     ייעוץ וליווי קבלנים בביצוע עבודות.
9.     ייעוץ התחלתי וליווי פרויקטים.
10.   תכנון לוח זמנים לפרויקטים.
11.   טיפול בהנפקת טופס 4.


 
ייתרונות - תכנון משולב הכולל יועצים, אדריכלים, וקונסטרוקצטורים,  שמתבצעים תחת גג אחד:
1.     חיסכון בעלויות התכנון.
2.     תיאום בין כל גורמי התכנון.

3.     צמצום בלוחות זמנים.
4.     נמנעים מסתירות ומאי הבנות בשלב התכנון.
5.     מעקב היזם ניתן בכל שלב ושלב בכתובת אחת.


יתרונות - ייעוץ וליווי לקבלנים:
1.     ייעוץ התחלתי, מילוי כתב כמויות בצורה מקצועית.
2.     ​בדיקה הנדסית למכרז ולחוזים מונעת מ-נפילות בסעיפים.
3.     התכתבות מקצועית בין הגורמים המעניק יצוגיות לקבלן.

4.     אישור ותיעוד שלבי ביצוע המונע מסכסוכים לאורך ביצוע הפרויקט.
5.     שילוב בין עבודות הביצוע המתבטא בצמצום לוחות הזמנים.
6.     הגשה, אישור וניהול לוחות של סעיפים חריגים המעניק רווח נוסף לקבלן.
 
במהלך השנים בצעה הקבוצה פורייקטים רבים ורכשה ניסיון רב בתחום

 
בנוסף לפעילות הליבה המתרכזת ביעוץ, תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים, פועלת הקבוצה בתחום ביצוע עבודות קבלניות, וזאת על מנת לממש את מלוא הפוטנציאל העסקי הקיים בה, לפרטים נוספים יש לעבור לדף ביצוע עבודת.
לפנייות בנושא
ביצוע עבודות קבלניות
 

המקצועיות שלנו השקט שלך